fotowoltaika gniezno

Fotowoltaika Gniezno – kiedy potrzebujemy pozwolenia?


Nie każdą instalację fotowoltaiczną możemy zamontować bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach konieczne jest zgłoszenie organom administracji architektoniczno-budowlanej. Fotowoltaika Gniezno – przeczytaj i dowiedz się więcej.


Kiedy montaż urządzeń fotowoltaicznych nie wymaga pozwolenia na budowę ?

Nie wymaga się pozwolenia na budowę i zgłoszenia organom administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku montażu fotowoltaiki o zainstalowanej elektrycznej mocy nie większej niż 50 kW. Instalacje o większej mocy zawsze wymagają pozwolenia na budowę, bez względu na to, czy są montowane na budynku, czy na gruncie. Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę przed rozpoczęciem prac.

instalacje fotowoltaiczne gniezno


Fotowoltaika Gniezno – uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznych – kiedy jest wymagane?
Każda instalacja podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą przeciwpożarowym o mocy powyżej 6,5 kW .

Uzgodnieniu podlegać będzie:

  • charakterystyka pożarowa,
  • wyposażenie urządzeń PV w środki ochrony przed pożarem,
  • plan urządzenia ze wskazaniem umiejscowienia urządzeń i legendą oznakowania graficznego,
  • oznakowanie budynku znakiem bezpieczeństwa.

Instalacje fotowoltaiczne Gniezno- czy są bezpieczne?
W naszym kraju pożary instalacji fotowoltaicznych praktycznie nie występują. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja jest w pełni bezpieczna. Pożary instalacji fotowoltaicznych w Polsce nie są częstym zjawiskiem. Wybierając firmę godną zaufania nie mamy się czego obawiać. Jakie mogą być przyczyny pożaru? Zagrożenie wynika najczęściej z nieodpowiedniego montażu, np. przez złe połączenie szybkozłączkami. Kolejną przyczyną może być zbyt mocne lub zbyt słabe dokręcenie elementów instalacji, np. zacisków. Zbyt mocne dokręcenie elementu może powodować jego uszkodzenie, a zbyt małe – luzowanie połączeń. Prawdopodobieństwo wzniecenia pożaru zwiększa każde dodatkowe połączenie instalacji na dachu. Pożary wynikają także z błędów na poziomie projektowym lub wykonawczym.