Pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane Poznań – kto powinien się ubiegać?

Zakładając działalność gospodarczą niezbędne jest załatwienie wielu formalności. Jeśli nasza działalność w jakikolwiek sposób wpływa na środowisko, często wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się czym jest pozwolenie zintegrowane oraz kiedy jest wydawane.

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane Poznań jest licencją na prowadzenie działalności przemysłowej.

Ubiegać się o nie muszą przedsiębiorstwa jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Pozwolenie to dotyczysz szczególnie firm, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska lub jego elementów.

To, jakie przedsiębiorstwa powinny ubiegać się o pozwolenie określone jest w ustawie. Co ważne pozwolenie dotyczy nie przedsiębiorstwa, jako całości, a instalacji.

Instalacja przedsiębiorstwa – co znajduje się pod tym pojęciem?

Instalacja przemysłowa, na którą uzyskuje się pozwolenie zintegrowane to stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół tego typu urządzeń. Urządzenia te powinny znajdować się na terenie jednego zakładu. Pozwolenie zintegrowane dotyczy również budynków i lokali, których eksploatacja może powodować emisję zanieczyszczeń do środowiska. O takie pozwolenia często ubiegają się rolnicy budując np. obory.

Wniosek o pozwolenie zintegrowane

Wniosek składa się do organu środowiska, który znajduje się w obszarze miejsca, gdzie będzie znajdowała się instalacja. Obecnie wniosek o pozwolenie zintegrowane należy złożyć w dwóch wersjach – papierowej oraz elektronicznej.

Pozwolenie to może zostać wydane przez takie organy jak:

  • Prezydent miasta lub starosta,
  • marszałek województwa,
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • organ ochrony środowiska, która posiada uprawnienia do wydawania tego typu decyzji.

Ważną kwestią jest fakt, że o pozwolenie należy ubiegać się jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z instalacji. Jeżeli instalacje przeznaczone są wyłącznie do badań, rozwoju lub testowania, to pozwolenie zintegrowane nie jest potrzebne.