Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy w polskim outsorcingu

Zatrudnienie Ukraińca jest niebywale proste, z czego podobna sytuacja dotyczy zatrudnienia wszystkich obywateli pochodzących zza wschodniej granicy Polski (mowa o Ukrainie, Rosji, Aramenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawi). Zatrudnienie pracownika jest wówczas możliwe bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, jeśli okres pracy nie wynosi więcej niż 6 miesięcy.

Samo przebywanie Ukraińców na terenie Polski, nie gwarantuje ich zatrudnienia w żadnym dziale roboczym. Jeśli pracownicy z Ukrainy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na tymczasowy pobyt, by podjąć się pracy będą potrzebowali posiadać zezwolenie na pracę.

Pracodawca jest zobowiązany złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi. Pracodawca może otrzymać odpowiedź odmowną, jeśli: kiedykolwiek dopuścił się przęstepstw w zakresie zatrudniania cudzoziemców, ze składanych wniosków wynika, że oświadczenie składane przez cudzoziemca będzie wykorzystane w innym celu niż zamierzona praca lub pracodawca nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. zalega z płaceniem należnych podatków).

Outsourcing kadr i płac

Outsourcing – w przypadku obywateli Ukrainy

Zatrudnienie obcokrajowca ma swoje szczególnie odczuwalne plusy w przypadku outsourcingu. Pozwala korzystać firmie z usług pozafirmowych, na zasadzie nie – stałych zleceń, lecz konkretnych potrzeb spełnianych przez pracownika, który podjął się współpracy. Przede wszystkim, pozwala to na zredukowanie kosztów, często zapewnia również wyższą jakość usług oraz odciąża różne działy firmy. Oczywiście, chęć do zmniejszenia kosztów wydawanych przez dane przedsiębiorstwo wydaje się pracodawcy obiecującą wizją, więc zatrudnienie obcokrajowca, z racji tego, że jest opłacalne, zwiększa swoje prawdopodobieństwo. Redukcja wydatków to rzeczywista korzyć płynąca z outsorcingu, jednakże zbyt duży nacisk kładziony na ich zmniejszenie może doprowadzić wykonawcę do działania na granicy opłacalności, co na pewno obniży jakość projektu. Otrzymujemy więc w takim wypadku zmniejszoną wartość organizacji, która nie bierze odpowiedzialności za swoje projekty.

Outsourcing kadr i płac ma więc różne oblicza, co nie znaczy, że należy się przed nim wzbraniać. Decydując się na podjęcie współpracy z firmą zewnętrzną należy bardzo starannie sprawdzić, czy oferuje ona działania na najwyższym poziomie. W pozytywnej perspektywie, zatrudnienie osoby zewnętrznej – w tym przypadku obcokrajowca, Ukraińca – może wzmocnić słabe strony firmy, obsługując działy, w których posiada maksymalne doświadczenie w realizowaniu działań ze swojej dziedziny.